Pravidla pro vkládání inzerce

Tato pravidla popisují dovolené a zakázané praktiky při vkládání a editaci inzerátů na veřejný kite bazar KITEBOARDING.CZ. Cílem pravidel je určit jasné mantinely, aby byly inzeráty rovnocenné a nebyl inzerát jednoho inzerenta zvýhodněn oproti inzerátu jiného inzerenta. Jediným možným zvýhodněním je zvýraznění inzerátu tvz. topováním inzerátu pomocí SMS.

Porušením pravidel se vystavuješ nebezpečí smazání inzerátu. Opakovaným porušením se vystavuješ nebezpečí zablokování svého učtu!

Pravidla platí pro všechny inzeráty, jak pro nabídky, tak i pro poptávky, platí rovnocenně pro inzeráty nezvýrazněné i zvýrazněné!

 

Pro koho je kite bazar určen

Co je zakázáno:

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obecnými právními předpisy. KITEBOARDING.CZ žádným způsobem neodpovídá za jakékoliv porušení těchto předpisů, ať jsou porušeny z jakékoliv strany.

Porušením pravidel kite bazaru KITEBOARDING.CZ se vystavuješ nebezpečí smazání inzerátu. Opakovaným porušením se vystavuješ nebezpečí zablokování svého učtu! Reklamace přijímáme pouze na našem telefonním kontaktu.


Platnost od: 1.11.2013