Landkiting Arena Milovice - PRAVIDLA

landkiting milovice

 

Plocha je výhradně určena k trénování a pořádání závodů v landkitingu

Prostor má pronajatý Asociace českého powerkitingu (AČP)


Zásady užívání:


1) pohybovat se s drakem pouze ve vymezeném prostoru (viz obrázek), jihozápadní cíp letiště

2) bude-li někdo přistižen mimo vyznačený prostor, bude z areny vyloučen

3) autem jezdíme po letišti vždy pomalu

4) pokud přijedeme hlavní bránou, vždy směřujme do kiteareny u kraje postranní dráhy (červená čára)

5) vždy než vjedeme na onu postranní runway, je nutné se rozhlédnout, nepřistává nebo nevzlétává-li z ní letadlo. Piloti používají k tomuto i postranní runway (ta, která je pro nás spojovací s kitearenou).

6) nikdy nejezděte autem po hlavní runwayi

7) vždy když trénujeme, tak při přejíždění hlavní runwaye na buggy nebo mtb je nutné se rozhlédnout a pokud poletí letadlo nízko, tak mu dát přednost.

8) pokud budou letadla přelétávat naší arenu soustavně nízko (tak že by to mohlo být nebezpečné), je nutné zajet naproti do baráčku za řídícím letového provozu a požádat ho, aby tak piloti (v zájmu bezpečnosti) nečinili

9) piloti by neměli přistávat v naší areně, nicméně pravidlo, že letadlo má přednost, musí být dodrženo

10) buggykiteři by měli mít svou buggy osazenu číslem (viz www.acp-kiting.cz)

11) každý kdo jezdí v kiteareně Milovice by měl být registrován v AČP (viz www.acp-kiting.cz)

12) jsme na letišti, prosím dbejme opatrnosti ve všech ohledech a nenechávajme po sobě nepořádek

13) pokud uvidíš kohokoliv jak porušuje některé z pravidel (zejména kitování mimo náš prostor), je třeba za ním zajet a upozornit ho, že to není v pořádku

14) z naší arény nás, pokud budeme dodržovat pravidla, nemá právo kdokoliv vyhazovat


Věříme, že budeme tuto kitearenu nadále pozitivně rozvíjet a že ji bude navštěvovat stále více a více kiterů.


Vaše Asociace českého powerkitingu.
www.acp-kiting.cz

Text za AČP: Lafoun