REKLAMACE

Stáhni si:
Reklamační formulář

POSTUP PŘI REKLAMACI

Reklamace eshopu KITEBOARDING.CZ se řídí v souladu s platnou legislativou dle níže uvedeného Reklamačního řádu. Vynasnažíme se vyřídit reklamaci v co nejkratším termínu a k plné spokojenosti. K urychlení celé procedury doporučujeme postupovat dle následujícího postupu:

 1. Uplatnit reklamaci doporučujeme na formuláři Reklamace – formulář. Vyplň jej a zašli na email: reklamace@kiteboarding.cz, pošli poštou na naší kontaktní adresu nebo předej osobně v naší ostravské prodejně. Případně můžeš níže vyplnit online formulář.
 2. K formuláři přilož: kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list) a v první fázi fotografie reklamovaného zboží s vyobrazenými detaily popisujícími:
  •    rok, výrobce, model, velikost reklamovaného zboží
  •    výrobní číslo reklamovaného zboží (vytištěné číslo na náběžné hraně kitu, vyražené číslo na kiteboardu apod.)
  •    vadu reklamovaného zboží
  Obrázky (soubory) pojmenujte rokem výroby+jméno výrobce+model+velikost+výrobní číslo reklamovaného zboží (např.: 09-naish-cult-12m-09123123-1.jpg)
 3. Při přijetí reklamace a na základě fotografií rozhodneme, zda je pro posouzení reklamace nezbytné zaslání reklamovaného zboží – o tom tě budeme informovat na tebou uvedeném kontaktu.
 4. Následně tě budeme informovat o přijetí reklamace, způsobu řešení reklamace, předpokládaném termínu vyřízení reklamace, popř. o zamítnutí reklamace a jejím důvodu.
 5. Pokud nejsou dodány zákonem požadované podklady, popř. jsou dodány jen částečně, reklamační řízení nemůže být záhájeno, popř. dojde k zamítnutí reklamace automaticky v reklamační lhůtě 30 kalendářních dnů.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

 1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.
 2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Jde-li o zboží, které je deklarováno prodávajícím jako použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí spotřebitelem. U takového použitého zboží  činí záruční doba 12 měsíců.
 3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:
  -    poštou na kontaktní adrese, popř. sídla podnikání
  -    emailem na adresu reklamace@kiteboarding.cz
  -    osobně na kontaktní adrese
 4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:
  -    kopii dokladu o prodeji zboží (daňový doklad, faktura, záruční list),
  -    reklamované zboží s veškerým příslušenstvím,
  -    podrobný popis závady.
 5. V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.
 6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:
  -    opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
  -    neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou,
  -    poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
  -    poškození nadměrným zatěžováním,
  -    poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).
 7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 8. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.12. 2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.